Flokningsmiddel som gør uklart pool- og bassinvand klart igen.

 

Specielt sidst på sæsonen - eller efter ekstreme vejrlig med høje temperaturer i en længere periode,
kan vandet opleves grumset. Helt små smudspartikler lægger sig i vandet, og synes umulige at rense
op med f.eks. bundsuger. Her kan det være nødvendigt at tilsætte et flokningsmiddel, som samler de
små svævende uklarheder i større enheder, der nu bedre kan opfanges af poolens sandfilteret eller
med en bundsuger. I bassiner uden sandfilter vil uklarhederne i stedet bundfælde sig.
Papirfilter
Pumpen skal være slukket mens flokningsmidlet fordeles bredt rundt i poolen. Efter 1-2 dage har
svævepartiklerne bundfældet sig. Rengør nu poolens bund og genstart filterpumpen. Rens/udskift
filteret.
Sandfilter
Tilsættes ved poolens skimmer mens pumpen kører. Efter 2-3 dage returskylles sandfilteret. Om
nødvendigt gentages behandlingen.

FlokPool 1 Liter

Varenr.: 1719
kr 89,00Pris